Kurumsal
Vizyon
  • Türkiye’nin mobil iletişim teknolojileri alanında öncü, yenilikçi ve lider bir konuma ulaşma hedefine katkı sağlayan ana aktörlerden biri olmak.
  • Misyon
  • Mobil telekomünikasyon sektöründe yer alan tüm paydaşlar arasındaki işbirliği kültürünü ileriye taşımak, sektörü ulusal ve uluslararası forumlarda temsil etmek.
  • Sektörel düzenlemelere ilişkin olarak; etik, rekabetçi ve kamu yararını gözeten bir anlayış temelinde çalışmalar yürütmek.
  • Sürdürülebilir bir yatırım ortamı hedefi doğrultusunda, sektörün karşılaştığı sorunların giderilmesini amaçlayan çözüm önerileri üretmek, yayınlar yapmak, etkinlikler düzenlemek; bu amaca uygun yerel, bölgesel ve uluslararası işbirliği imkanları geliştirmek.
  • Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.