KURUMSAL

Vizyon

  • Türkiye’nin mobil iletişim teknolojileri alanında öncü, yenilikçi ve lider bir konuma ulaşma hedefine katkı sağlayan ana aktörlerden biri olmak;

Misyon

  • Mobil telekomünikasyon sektöründe yer alan tüm paydaşlar arasındaki işbirliği kültürünü ileriye taşımak, sektörü ulusal ve uluslararası forumlarda temsil etmek;
  • Sektörel düzenlemelere ilişkin olarak; etik, rekabetçi ve kamu yararını gözeten bir anlayış temelinde çalışmalar yürütmek;
  • Sürdürülebilir bir yatırım ortamı hedefi doğrultusunda, sektörün karşılaştığı sorunların giderilmesini amaçlayan çözüm önerileri üretmek, yayınlar yapmak, etkinlikler düzenlemek; bu amaca uygun yerel, bölgesel ve uluslararası işbirliği imkanları geliştirmek.