Tarihçe

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD), mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından, sektörün ortak sorunlarına çözüm üretmek için 2016’da kuruldu.


Sekretaryası Nisan 2017'de göreve başlayan m-TOD’un temel amaçları aşağıdaki gibidir:


  • Türkiye’deki mobil telekomünikasyon hizmetleri sektöründe etik, rekabetçi ve liberal bir anlayışın hâkim olmasına doğrudan katkıda bulunmak.
  • Sektörün ortak problemlerinin çözümünü mümkün kılacak bir işbirliği zemini oluşturmak ve ortaya çıkan çözümleri hayata geçirmek.
  • Kamu yararını gözeten çalışmalar yürütmek.
  • Sektörde faaliyet gösteren telekomünikasyon operatörlerindeki hizmet ve insan kaynakları kalitesini yükseltip verimliliği artırmak.
  • Türkiye pazarındaki gelişmelerin küresel koşullara uyumunu sağlayarak sektörün güncel kalmasına katkıda bulunmak.

m-TOD, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada; kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri geliştirmeyi planlamaktadır. Sektöre ilişkin tüm süreçlerde etkin bir rol üstlenme amacında olan m-TOD’un bu doğrultuda kullanacağı temel araçlar ise hazırlanacak tutum belgeleri, raporlar ile istatistiki çalışmalar olacaktır.


m-TOD, dokuz kişilik bir Yönetim Kurulundan ve devamlı bir Sekretaryadan oluşmaktadır. Kurucuların üçer kişi ile temsil edildiği derneğin Yönetim Kurulu’nda Başkanlık ise Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından her yıl dönüşümlü olarak yürütülmektedir.

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.