m-TOD

Dijital Çağ ile Uyumlu

Başkan'dan Mesaj

Şüphesiz ki günümüzde telekomünikasyon sektörü, sahip olduğu dinanizm ve etkileşim gücüyle tüm endüstrilerin gelişimini tetikleyen önemli bir role sahip. Sektörümüz, insanların hayatına değer katma odaklı yenilikçi vizyonunun yanı sıra Ar-Ge süreçleri ve öz kaynaklarıyla dünyanın gelişimine katkı sağlıyor. Bir yandan da müşterilerimiz için geliştirdiğimiz teknolojilerle sektörel dönüşümümüzü gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda m-TOD olarak, Türkiye’nin mobil iletişim teknolojileri alanında öncü, yenilikçi ve lider bir konuma ulaşma hedefine katkı sağlamayı kendimize temel misyon olarak belirledik.

Ülkemizde yaklaşık 30 yıl önce salt “mobil iletişim” hizmetleri sunmak üzere hayata geçen GSM operatörü şirketlerimiz; her türlü koşulda müşterilere kesintisiz ve kaliteli iletişimin sağlanması için yola çıkmıştı. Bugün ise artık ülkemizde geliştirilen dijital servis ve ürünlerin küresel çapta da kullanılıp dünyada yaygınlaştığına tanıklık ediyoruz. Devam Et…

Murat ERKAN
Yönetim Kurulu Başkanı

m-TOD

FAALİYET ALANLARI

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliği

Türkiye’de kurulmuş ve mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kurumlar

Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Siyasi Partiler, Bakanlıklar ve Düzenleyici Kurumlar ile işbirliği içinde, Türkiye’de kurulmuş ve mobil İletişim sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kurumların bölgesel ve küresel düzlemde öncü olmalarını sağlayacak girişimlerde bulunmak

Mobil Telekom İşletmeciliği

Mobil telekom işletmeciliği alanında küresel gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi toplamak

Mobil telekom işletmeciliği alanında küresel gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi toplamak ve bu bilgilerin ilgili şirketlere, kurumlara veya kişilere, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslar çerçevesinde iletilmesini sağlamak

Sektörel Proje Liderliği

Sektörün gelişimine katkı sağlayabilecek her türlü projeyi desteklemek

Sektörün gelişimine katkı sağlayabilecek her türlü projeyi desteklemek; derneğin amaçlarına ilişkin konularda, ilgili bileşenlerin görüşlerini alarak bunların muhataplarına aktarılmasını sağlamak

Mobil İletişim Bilinirliği

Türk toplumunu mobil iletişim hizmetleri ile ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek

Türk toplumunu mobil iletişim hizmetleri ile ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için hem dernek bünyesinde hem de kamu kurumları, meslek birlikleri, basın yayın organları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bilim insanları ile işbirliği içinde çalışmalar yürütmek; bu kapsamda gerektiğinde konferans, seminer, forum vb. etkinlikler gerçekleştirmek ve düzenlenen etkinliklere katılmak ya da temsilci göndermek

Uzmanlık Grupları Oluşturmak

Özel sektör ve kamu kuruluşu çalışanlarının ve bilim insanlarının derneğin amacı doğrultusunda çeşitli platformlarda bir araya gelmelerini sağlamak

Türkiye’deki tüm ilgili özel sektör ve kamu kuruluşu çalışanlarının ve bilim insanlarının derneğin amacı doğrultusunda çeşitli platformlarda bir araya gelmelerini sağlamak, Türkiye’deki mobil iletişim sektörünün gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak; sektöre ilişkin mevcut veya yeni oluşturulan mevzuat hakkında ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak; gerekli mobil iletişim politikalarının ortaya konması ve hayata geçirilmesini teşvik etmek, bu amaçlara yönelik olarak dernek bünyesinde komiteler, çalışma ve uzmanlık grupları oluşturmak

Kalite ve Verimliliği Artırmak

Türkiye’deki mobil iletişim hizmetlerinde kalite ve verimliliği artırarak danışmanlık hizmeti vermek

Türkiye’deki mobil iletişim hizmetlerinde kalite ve verimliliği artırarak sektörde faaliyet gösteren kuruluşların uluslararası rekabet gücünü yükseltecek yol gösterici çalışmalarda bulunmak, danışmanlık hizmeti vermek

Özel / Tüzel Kurumlarla İşbirliği

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kurumlara üye olmak, temsilci göndermek ve çalışmalarına katılmak

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yerli ve yabancı özel/resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek örgütleri, vakıf, dernek, birlik vb. kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kurumlara üye olmak, temsilci göndermek ve çalışmalarına katılmak

Sektöre Uzmanlar Kazandırmak

Mobil iletişim alanında uzman kişilerin yetiştirilmelerine destek olmak

Mobil iletişim alanında uzman kişilerin yetiştirilmelerini ve sektöre katkıda bulunmalarını sağlama maksadıyla yurtiçi ve yurtdışı eğitim imkanlarını araştırmak, belirlenecek kriterlere uygun kişilere eğitim amaçlı maddi destekte bulunmak ve benzeri girişimleri teşvik etmek

Tüm Mecralarda Aktif Olmak

Dernek faaliyetlerini yürütürken internet, gazete, dergi, kitap, broşür gibi mecralarda yayınlanmak üzere içerik üretmek

Dernek faaliyetlerini yürütürken internet, gazete, dergi, kitap, broşür gibi mecralardan faydalanmak, bu mecralarda yayınlanmak üzere içerik üretmek; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenlemek; yerli ve yabancı sergi, fuar ve kongrelere katılmak

Mobil Bilgi Bankası

Mobil iletişim konusunda dernek bünyesinde bir bilgi bankası oluşturmak

Mobil iletişim konusunda dernek bünyesinde bir bilgi bankası oluşturmak ve bu bilgi bankasından dernek üyeleri ve ilgili bileşenlerin faydalanmasını sağlamak

Mobil İletişim Ar-Ge faaliyetleri

Mobil İletişim alanında Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, yeni teknolojiler geliştirilmesi için, kampanyalar ve ödüllü yarışmalar da dahil olmak

Mobil iletişim alanında yürütülen Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, yeni teknolojiler geliştirilmesi için, kampanyalar ve ödüllü yarışmalar da dahil olmak üzere her türlü girişimde bulunmak, bu amaçla gerek üyeler gerekse üniversiteler, teknik okullar ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak

Kültürel ve Bilimsel Çalışmalar

Toplumsal, kültürel ve bilimsel çalışmalarda bulunmak, bu çalışmaları desteklemek

Toplumsal, kültürel ve bilimsel çalışmalarda bulunmak, bu çalışmaları desteklemek, bu kapsamda kurslar ve seminerler düzenlemek

m-TOD

TÜZEL KİŞİ ÜYELER HAKKINDA

”Daha iyi bir gelecek için üstün dijital hizmetler” vizyonuyla yola çıkan Turkcell, sürekli geliştirdiği yetkinlikleri ve güçlü ekosistemiyle, Türkiye’de ve dünyada müşterilerinin dijitalleşme yolculuklarına değer katmaya ve hayatlarını zenginleştirmeye devam etmektedir. Türkiye, Ukrayna, Belarus ve Kuzey Kıbrıs olmak üzere toplam 4 ülkede faaliyet göstermektedir.

”Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Haziran 2021 itibarıyla 16,5 milyon sabit erişim hattı, 13,8 milyon genişbant, 3,0 milyon TV ve 23,4 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.805 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Vodafone Türkiye, ”daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlama” vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm teknolojileri tek çatıda sunmaktadır. Şirketin ”Vodafone Yanımda”, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,2 milyona ulaşmıştır.

m-TOD

HABERLER

Telefonun Hikayesi
Telefonun Hikayesi Bugün modern hayatın vazgeçilmez bir parçası olan akıllı cep telefonlarının ilk temelini oluşturan o günkü ismi ile sesli telegraf; aslında çok masum bir amaç için icat edilmişti. Telefonu icat eden mucit Alexander Graham Bell'in (Graham Bell) annesi doğuştan sağırdı. Babası ve dedesi, bu durumdan dolayı hayatlarını işitme engellilerin hayatları için çalışarak geçirdi. Babası;...
Tarihte bugün; Türkiye’de ilk Cep Telefonu görüşmesi 28 yıl önce yapıldı.
Tarihte bugün; Türkiye’de ilk Cep Telefonu görüşmesi 28 yıl önce yapıldı. Türkiye, sabit telefon dışındaki ilk telefon deneyimini, 1991 senesinde 1G teknolojisini temsil eden araç telefonları ile yaşadı. 3 sene sonra; 23 Şubat 1994 senesinde dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i aramasıyla Türkiye tarihinde ilk defa cep telefonu ile görüşme yapılmış oldu. O...
Hep Birlikte Daha Güvenli Bir İnternete
Hep Birlikte Daha Güvenli Bir İnternete Ülkemizde; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinesinde 2010 yılından beri kutlanan Güvenli İnternet Günü, bu yıl tüm dünya ile birlikte 8 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen etkinlik ile kutlanıyor. 2004 yılında kutlanmaya başlanan “Güvenli İnternet Günü” bugün dünyanın 150 ülkesinde kutlanmaktadır. Teknoloji hızla gelişirken, sanal dünyanın diğer yüzü olan siber...
m-TOD’da Bayrağı Murat Erkan Devraldı!
Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nin (m-TOD) 23 Kasım 2021’de gerçekleştirdiği 2021 Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy’dan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan devraldı. Mobil telekomünikasyon operatörleri arasındaki iş birliğinin artırılması ile Türkiye mobil telekom sektörünün ulusal ve uluslararası alanda temsil edilmesi amacıyla 2016 yılında kurulan m-TOD, 2021 Olağan...
Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat ERKAN oldu!
Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat ERKAN oldu! Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nin (m-TOD) 23 Kasım 2021’de gerçekleştirdiği 2021 Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy’dan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan devraldı.Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
m-TOD 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi
m-TOD 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nin (m-TOD) 23 Kasım 2021’de gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, yeni m-TOD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erkan oldu. Dijital Dernek vizyonuna sahip m-TOD, Türkiye’nin mobil iletişim teknolojileri alanında öncü, yenilikçi ve lider bir konuma ulaşma hedefine katkı sağlaması amaçlamaktadır. Derneğin Yönetim Kurulu, 2022 yılına ilişkin...
m-TOD’dan AFAD ACİL mobil uygulamasına tam destek
AFAD Acil Mobil uygulaması, Afet dönemlerinde yoğun çağrı trafiğini akıllandıracak İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD)’un da çalışmalarına destek verdiği ''AFAD Acil'' Mobil Uygulaması afet dönemlerinde vatandaşların 112 hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlarken, yoğunluk nedeniyle iletişimde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesine yardımcı olacak. Afet anlarında internet tabanlı uygulamaların kullanımının önemine değinen Mobil Telekomünikasyon...
AFAD Acil Mobil Uygulaması Yayında
AFAD Acil; Afet Öncesinde, Afet Sırasında, Afet Sonrasında yanında! İçişleri Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ve afet anlarında kullanılması hedeflenen ''AFAD Acil'' mobil uygulaması Düzce Depremi’nin yıldönümü olan 12 Kasım'da kullanıma açıldı. m-TOD üyesi mobil operatörlerin (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone) geliştirme sürecinde İçişleri Bakanlığı ile beraber çalıştığı ve tecrübelerini paylaştığı mobil uygulama ile afet durumlarında vatandaşların, 112...
İkinci el cihaz ekosisteminde KDV oranının %1’e düşürüldü!
İkinci el cihaz ekosisteminde KDV oranının %1’e düşürüldü! Dernek olarak üye operatörlerimizle birlikte her aşamasına katkı sunduğumuz, böylece usul esasları belirlenen ve standartları netleştirilen ikinci el cihaz ekosisteminde, 29 Eylül 2021 itibariyle Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranının %1’e düşürülmüştür. m-TOD olarak 3 sene önce çalışmalarına başladığımız, güvenilir ve garantili ikinci el cihaz ekosisteminin oluşturulabilmesi için...

İletişim

Derneğimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.